ZASADY DZIAŁANIA CDC 

W NAWIĄZANIU DO ZALECEŃ DOTYCZĄCYCH PANDEMII KORONAWIRUSA

Regulamin jest również dostępny w CDC. Uczestniczenie w zajęciach oznacza zaakceptowanie panujących zasad. 
Dokładamy wszelkich starań abyście Wy i Wasi podopieczni czuli się bezpiecznie na zajęciach w naszej szkole. Starania te jednak powinny być również od strony samych klientów naszej placówki. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w momencie kiedy klient zatai przed nami chorobę i zarazi innego uczestnika zajęć. Tyczy się to każdej możliwej choroby nie tylko Covid-19. Pilnujemy wszelkich obostrzeń i aktualnych zaleceń a również apelujemy o brak niepotrzebnej paniki, fakenewsy na szkole, błędne informacje o tym, że ktoś “ostatnio smarkał” i to napewno koronawirus. Nie ma gorszej choroby niż strach. Dlatego apelujemy również o zdrowy rozsądek.
 
1️⃣Zajęcia odbywają według grafiku. W celach wietrzenia i dezynfekcji trwają 50min. Zapraszamy do zapoznania się: GRAFIK 

 

2️⃣Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przychodzenia na zajęcia nie wcześniej niż na 5 minut od rozpoczęcia.

 

3️⃣Między każdą grupą odbywa się przerwa na dezynfekcję i wietrzenie pomieszczenia. Patrz pkt1.

 

4️⃣Po przyjściu do szkoły tańca stosujemy się do wytycznych instruktora, dotyczących zachowania porządku i czystości na sali. Rodzice lub opiekunowie nie mogą pozostawać na terenie szkoły tańca podczas trwania zajęć (wyłączając rodziców dzieci grup Baby Dance).

 

5️⃣Do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane będą osoby, które nie mają żadnych objawów chorobowych. Tutaj prosimy o wcześniejszy kontakt rodziców z instruktorem. Sprawdzana jest temperatura uczestnikom zajęć bezdotykowym termometrem.

 

6️⃣Przebywając na zajęciach nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to uczestników zajęć i trenerów). Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt oraz rodzice i opiekunowie.

 

7️⃣Na terenie CDC dostępny jest płyn dezynfekujący do rąk, który obowiązkowo musi być stosowany przez uczestników zajęć. W przypadku braku możliwości stosowania takich płynów ze względów zdrowotnych, należy umyć ręce według zaleceń GIS po wejściu do Coco.

 

8️⃣Posiadając dużą ilość szatni umożliwiamy pozostawienie w nich okrycia wierzchniego – grupy będą podzielone pomiędzy wytyczone pomieszczenia. Zakaz jest przebywania w szatniach jako poczekalni na zajęciach i po nich w celach towarzyskich.